1. Obsługa kafelków
Kliknij w kafelek a następnie kliknij w pole na planszy w celu jego umieszczenia. Dłuższe przytrzymanie kafelka skutkuje jego usunięciem. Zaznaczenie i przesuwanie wypełnionych pól pozwala na powielanie wybranego obszaru. Podwójne kliknięcie w kafelek albo podwójne kliknięcie w zaznaczoną większą ilość kefelków usuwa je z planszy.

2. Przyciski
- Usuwa aktualny projekt.
- Zapisuje aktualny projekt. Daje możliwość późniejszej edycji
- Podsumowuje ilość użytych płytek w projekcie. Zapisuje plik, który następnie należy przesłać do biura w celu wyceny projektu.
- Wyświetla okno, w którym należy wczytać zawartość pliku projektu, który został zapisany podczas wyceny.

3. Przybliżanie/oddalanie
Użyj przycisków / w celu przybliżenia lub oddalenia swojego projektu. Obu przycisków należy używać powoli dając przeglądarce przetworzyć wymagane informacje zapobiegając jej zatrzymaniu.